Zmena poskytovateľa internetu

Niektoré zariadenia Domotron spolu komunikujú aj prostredníctvom počítačovej siete (LAN) a využívajú pripojenie do siete Internet.


V prípade, že ste zmenili poskytovateľa pripojenia do siete Internet, alebo ste robili akékoľvek zmeny v konfigurácií siete LAN alebo Wifi, môže to mať dopad na korektnú funkčnosť systému alebo integráciu jednotlivých zariadení.


Ak po takejto zmene nastanú nasledujúce problémy, je pravdepodobné, že je to dôsledok tejto zmeny:

  • nefunguje aplikácia Domotron - "chyba komunikácie s centrálnou jednotkou"

  • nie je možné sa pripojiť na Tuner

  • systém prestal posielať emaily

  • nefunguje aplikácia EZS, Nuvo, kamery, vrátnik

  • nefunguje integrácia zabezpečovacieho systému (tzn. napr. rozsvecovanie svetiel na základe pohybu, maily)

  • nefunguje ovládanie audio prehrávačov z nástenných tlačidiel

  • v systémé nie sú aktuálne hdonoty počasia z meteostanice


Ak ste robili zásah v sieti, je nutné tento vrátiť späť, resp. sa poraďte so správcom svojej siete.


Ak ste menili poskytovateľa internetu alebo router, je nutné na strane LAN zachovať rovnaké nastavenia ako v pôvodnom routeri (adresný rozsah, maska, brána, DHCP pool, DHCP binding). Nestojí to nič navyše a ušetrí Vám to mnoho starostí.


V prípade, ak toto nie je možné, sú nutné viaceré zmeny konfigurácií viacerých zariadení. Toto žiaľ z povahy problému vo väčšine prípadov nie je možné urobiť nadiaľku. Táto služba je spoplatnená.


Základné sieťové nastavenie zariadení Domotron je popísané tu. Vaše aktuálne nastavenia môžu byť odlišné.