Spúšťanie akcie z tlačidla

Na každé tlačidlo môžeme priradiť jednu alebo viac akcii.

Sú dva spôsoby spustenia akcie alebo akcií z tlačidla, a je možné ich kombinovať.

  1. Spustiť (akciu alebo akcie)

  2. Prepnúť (akciu)


Spustiť akciu

Na tlačidlo môžme zašktrnutím prideliť jednu alebo viac akcí nasledovne:

DLHÉ STLAČENIE tlačidla spustí VŠETKY priradené akcie naraz

Prepnúť akciu

Na tlačidlo môžme zašktrnutím prideliť jednu alebo viac akcí nasledovne:

KRÁTKE STLAČENIE tlačidla spustí PRVÚ VYBRANÚ AKCIU (tu: "vytiahnut zaluz"). Následné KRÁTKE STLAČENIE tlačidla spustí NASLEDUJÚCU VYBRANÚ AKCIU (tu:"stiahnut zaluz")

Stlačenie tlačidla po vykonaní poslednej vybranej akcie, spustení opäť prvú akciu. A takto dookola.


Ak je vybraná iba jedna akcia v mode "prepnúť", spustí sa pri každom krátkom stlačení tlačidla.

Ak je vybraná iba jedna akcia v mode "prepnúť" a "spustiť", spustí sa pri každom krátkom aj dlhom stlačení tlačidla.