Ako prepojím svoj Domotron a Make

Prepojenie medzi Domotronom a Make je potrebné vytvoriť pri vytváraní prvého scénara, v ktorom budete Domotron využívať. Následne sa Vám toto spojenie uloží na karte Spojenia.

Spojenie medzi Make a Domotronom je zabezpečené a dobre šifrované, za použitia najmodernejších technológií.

Pre úspešné spojenie systémov Domotron a Make je nutné splniť tieto podmienky:

 • Vlastniť systém Domotron s DomoOS 4 a vyššie a mať ho pripojený do internetu

 • Konto (aj bezplatné) v službe Make.

Postup:

 • Otvorte mobilnú apku Domotron alebo sa prihláste cez browser

 • Vytvorte si samostatný API Token pre Make

 • Prihláste sa cez browser do svojho konta Make

 • Scenáre->Vytvoriť Nový scenár

 • Vyberte modul Domotron, môžete vybrať aj ďalšie služby, ktoré chcete s Domotronom prepojiť a kliknite na Pokračovať

 • Kliknutím na otáznik pridáme prvý modul do scenára - vyberieme Domotron control

 • Následne si vyberieme typ akcie, napr "Gel Light Status", ktorý nám vyčíta z Domotronu stav vybraného svetla

 • Pridáme nové spojenie kliknutím na pridať

 • Zadajte Client URL - nájde v systémových informáciách v apke ako "control URL"

Client URL je nutné zadať v plnom tvare, t.j- vrátane https://

 • Zadajte vygenerovaný API token (ktorý ste vygenerovali tu)

 • Hotovo, v tejto chvíli sú systémy prepojené a spojenie je uložené. Pre vytváranie ďalších scenárov s daným projektom už nie je nutné vytvárať nové spojenie. Spojenie môžete vymazať v časti Spojenia