Vzdialený prístup

Pre vzdialený prístup potrebujeme, aby ste si nainštalovali rozšírenie z tohto odkazu: https://anydesk.com/en/downloads/

Pomocou tohto nástroja sa technik dokáže pripojiť na Váš PC a pomôcť s Vaším problémom po predošlej dohode.