Program SetPLCIP

Návod na použitie programu setPLCip

V tomto článku si popíšeme postup ako použiť program setPLCip, ktorý sme si stiahli tu: https://dmtrn.me/setPLCip


Tento program používame vtedy, ak potrebujeme nastaviť IP adresu centrálnej jednotky (PLC). Nesprávna IP adresa PLC spôsobuje odpojenie od internetu a teda aj nefunkčnosť cloudovej aplikácie a takisto narušuje previazanosť PLC s ostatnými technológiami ako je napríklad meteostanica, zabezpečovací systém, Nuvo audio systém a podobne. Nakoľko pôjde o zásah do nastavenia IP adries, ktorý spôsobí dočasný výpadok pripojenia k internetu, odporúčame toto nastavenie vykonať osobou, ktorá ma základné znalosti v nastaveniach počítačových sietí.


Popis problému:

IP adresa centrálnej jednotky (zistíme podržaním tlačidla MODE na centrálnej jednotke) nie je v rozsahu IP adries ktoré poskytuje sieťový aktívny prvok (router). Z tohto dôvodu PLC nekomunikuje v sieti.


Riešenie problému:

Nastavenie správnej IP adresy na PLC


Príklad:

IP adresy, ktoré prideľuje router sú 192.168.1.x

IP adresa PLC je 192.168.10.10

PLC má teda nesprávnu IP adresu a je treba ju zmeniť napríklad na 192.168.1.10


Postup:

 • Potrebujeme zabezpečiť aby boli PC a PLC v rovnakej podsieti. Ak použijeme príklad uvedený vyššie (aktuálna IP adresa PLC je 192.168.10.10) nastavíme IP adresu našej sieťovej karty takto.

 • Otvoríme si sieťové pripojenia, najrýchlejší spôsob je použiť kombináciu kláves Win+R, napísať "ncpa.cpl" a stlačiť OK. Tieto sieťové pripojenia je možné nájsť aj inak, napríklad cez cez ponuku Štart -> Nastavenia -> Sieť a internet -> Zmeniť možnosti adaptéra.

 • V nasledujúcom okne otvoríme klikneme pravým tlačidlom na adaptér pre sieťovú kartu a vyberieme možnosť "Vlastnosti":

 • V okne, ktoré sa nám zobrazí dvojklikneme na položku TCP/IPv4

 • Následne nastavíme podľa nasledujúceho obrázka (musíme nastaviť adresu PC tak, aby sme boli v rovnakej podsieti s PLC, inými slovami, aby boli prvé tri číslice oboch IP rovnaké). Adresy v obrázku zodpovedajú uvedenému príkladu vyššie, teda nie sú univerzálne. V tomto kroku by sme sa mali dokázať pripojiť priamo na tuner cez jeho "nesprávnu" IP adresu (v tomto príklade 192.168.10.10). Zmenou tohto nastavenie (vypnutím DHCP a nastavením pevnej IP adresy) sa odpojíte od internetu.

 • Následne otvoríme program setPLCip a stlačíme tlačidlo scan pre vyhľadanie PLC v existujúcej sieti a zmeníme nasledujúce (tieto adresy zodpovedajú uvedenému príkladu vyššie, teda nie sú univerzálne):

  • IP addr: 192.168.1.10

  • Mask: nechávame 255.255.255.0

  • Gateway: 192.168.1.1 (toto sa môže líšiť podľa nastavenia routra)

  • DNS: 8.8.8.8

  • DHCP: odšrktneme políčko (resp. vypneme)

  • Uložíme stlačením tlačidla "Save changes"

 • Následne vrátime naspäť nastavenie adaptéra z bodu č. 5, teda zapneme možnosť "Získať adresu IP automaticky".

 • Teraz by sa malo PLC pripojiť k internetu a zároveň by malo byť možné z rovnakej siete pripojiť sa k tuneru cez jeho novu adresu 192.168.1.10