Control API

Domotron disponuje cloudovým API, ktoré umožňuje aplikáciám tretích strán pristupovať k dátam v centrálnej jednotke a ovládať jednotlivé technológie.

Pomocou API je možné integrovať Domotron do iných systémov, alebo pomocou hotových driverov v integračných službách ako napríklad Integromat, prepojiť Domotron s ľubovoľnou aplikáciou. Tým sa jeho možnosti stávajú prakticky neobmedzené.

Dokumentácia k API.

Tzv. živá dokumentácia je uložená v každej inštalácií Domotronu. V živej dokumentácií sa zobrazujú iba tie technológie a dáta, ktoré konkrétna inštalácia využíva.

Príklad JSON nájdete tu:

https://demo.domotron.com/documentation/api.json

Pre konkrétnu inštaláciu bude URL vo formáte: https://control_url/documentation/api.json kde control_url je adresa konkrétnej inštalácie systému domotron. Nájdete ju v systémových informáciach (položka host).

Control API je implementované v službe Integromat. Viac info.