Zákaznícky portál 

Technická podpora pre existujúcich zákazníkov Domotron Original

Pár slov o Cloud services

Prosíme zákazníkov, ktorí majú záujem o prístupy do EZS aby kontaktovali Domotron.
Cloud Services nedisponuje týmito informáciami!
Prosíme zákazníkov, ktorý sa dožadujú plnenia zmluvných zaväzkov Domotronu voči nim, aby kontaktovali Domotron, spoločnosť Cloud Services v tomto smere nemá žiadnu kompetenciu.

Spoločnosť Cloud Services, s.r.o. bola pôvodne súčasťou holdingu Domotron. Pred ukončením hlavnej činnosti holdingu - vývoja, predaja a dodávok smart home systému - ku ktorému došlo v marci 2023, sa stala hlavným nositeľom práv a licencií k systému domácej automatizácie a oficiálnym vlastníkom všetkého potrebného softvéru a know-how k systému Domotron Original. Následne spoločnosť majetkovo prešla z pôvodnej materskej firmy Domotron Holding, s.r.o. do vlastníctva Ing. Juraja Špakovského, bývalého technického riaditeľa Domotronu, ktorého dlhodobým záujmom bolo a je pomáhať zákazníkom so systémom Domotron Original.
Našou základnou motiváciou zostáva ponúknuť čo najlepšiu podporu existujúcim zákazníkom aj po ukončení vývoja, predaja a dodávok systému v rámci Domotron Holdingu. Cloud Services, s.r.o. je od marca 2023 jediným vlastníkom licencií a majetkových práv k systému Domotron Original a je plne legálne aj odborne kompetentná na výkon supportu a prevádzku cloudových služieb pre existujúcich zákazníkov, ktorí o to budú mať záujem. 

Ako najrýchlejšie vyriešiť technický problém?

Ak vo vašom smart home niečo nefunguje, máte nasledujúce možnosti

Email

Váš problém nám môžete nahlásiť aj formou emailu na podpora@cloudservices.site

Pokúste sa, prosím, byť v popise nefunkčnosti čo najpresnejší, napíšte nám aj to, ako ste sa už pokúšali závadu odstániť. A prosím nezabudnite uviesť vaše číslo centrálnej jednotky.

Samoobslužný portál

Prvým a najrýchlejším spôsobom je pokúsiť sa odstrániť problém s pomocou návodov na www.cloudservices.site/sk/portal

Ak sa vám problém vyriešiť nepodarí, priamo na portáli môžete zadať vašu požiadavku do systému a vytvoriť servisný tiket.

Samoobslužný portál podpory:

www.cloudservices.site/sk/portal

Komplexné riešenie Cloud vs. štandardná podpora

Zákazníci môžu využívať portál podpory (komunikáciu s technickou podporou cez systém JIRA) V prípade zakúpeného Komplexného riešenia Cloud môžu zákazníci počítať s rýchlejším časom odozvy a individuálnym prístupom. Súčasťou riešenia Cloud je aj zľava na servisné služby a prípadný výjazd. Viac informácií nižšie.

Cenník služieb

Cloud - komplexné riešenie

Servis PLC

89€ / hod (*49€ / hod)

*pre zákazníkov so zakúpenou službou Cloud (pri opakovanom zrušení služby cloud toto neplatí).

Servisný výjazd

Cena za výjazd (SK podľa krajov): 

Morava: 50€ (*30€)

Ostatné lokality: 100€ (*80€)

+ 89€ / hod (*49€ / hod) každá začatá hodina na mieste.

 *pre zákazníkov so zakúpenou službou Cloud (pri opakovanom zrušení služby cloud toto neplatí).

Najčastejšie otázky zákazníkov

S čím mi vie CloudServices pomôcť?

Naše zameranie je čisto na systém DomoOS, ktorý obsahuje vaša riadiaca jednotka Domotron. Vieme vám poskytnúť služby analýzy, opravu, úpravu kódu, ktorý ovláda váš objekt, samozrejme pokiaľ to situácia dovolí (analýza požiadavky).
Pri problémoch s harvérom alebo elektroinštaláciou, ktorá súvisí s Domotronom sa vám pokúsime poradiť, resp. posunúť kontakt na firmu, ktorá sa v tomto systéme vyzná.
Pri poruche alebo doplnení hardvéru Teco vám poradíme na koho sa obrátiť. 

Prečo sa za Cloud platí?

Systém Domotron beží samostatne na PLC (riadiacej jednotke) vo vašom objekte.
K vzdialenému prístupu pomocou aplikácie používa Domotron serverové riešenie, ktoré je celé postavené na AWS(Amazon web services).
To zabezpečuje komunikáciu "z" a "do" PLC keď ste mimo domu, zbiera štatistické údaje pre analytics (dostupné len vám) a kopíruje stav Domotronu v danom momente (manuálne ovládanie priamo v dome).
Cloud riešenie zahŕňa aj správu užívateľov a prístupov cez aplikáciu Domotron.
Tieto služby sú platené a výška mesačnej sumy odzrkadľuje reálne náklady na infraštruktúru (ako aj pravidelné bezpečnostné aktualizácie a maintenance).

Prečo je výjazd taký drahý?

Cena za výjazd je odvodená od toho, v akej vzdialenosti sa nachádzate od nášho sídla v Bratislave. V cene výjazdu nie je zahrnuté iba PHM, ale celkové náklady na dopravu, vrátane času technika, ktorý strávi jazdou ku Vám a od Vás.

Prečo sa platí za každú začatú hodinu, keď zásah trvá iba 5 minút?

Najmenšia účtovaná jednotka práce je 1 hodina. V rámci návštevy sa počíta každá začatá hodina, pri zásahu na diaľku bude potrebný čas konzultovaný vopred a pri prekročení tohto času bude zákazník informovaný.

Prečo sa ku Vám neviem dovolať?

Pre riešenie zákazníckej požiadavky, musí byť táto riadne vytvorená v ticketovacom systéme. Bez toho nie je možné začať pracovať na jej riešení. Ticket sa dá vytvoriť iba zaslaním emailu alebo vyplnením formulára na zákazníckom portáli.

Mám uložené mobilné čísla na technikov Domotronu s ktorými som bol v kontakte, môžem im pri probléme volať?

Naša spoločnosť nemá žiaden pracovný vzťah so zamestnancami (bývalými ani súčasnými) Domotronu.

Riešenie Cloud nie je pre mňa vhodné, mám aj iné možnosti?

Áno, existujú aj iné možnosti, vymenujeme si tri základné: